I det här kapitlet går vi igenom några av de viktigaste verktygen som finns i de större kanalerna. Huvudfokus ligger på Facebook, eftersom Facebook är det största sociala mediet i världen och även det överlägset största i Sverige. Och eftersom de andra medierna tenderar att kopiera upplägget på Facebook så har man vunnit mycket genom att skaffa sig bra koll på Facebook.

Nå ut i sociala medier


När det gäller sociala medier finns det alltid en möjlighet innehållet sprids till många. Det som krävs för att man ska lyckas med detta är att det man publicerar är tillräckligt intressant och relevant för mottagarna så att de engagerar sig. Algoritmerna kommer löpande att mäta hur många – och vilka – som exempelvis har gillat, kommenterat eller delat ens material. De konton/sidor och publiceringar som får mycket engagemang kommer att få större räckvidd.

Vill man hjälpa innehållet på traven kan man välja att sponsra (marknadsföra) och på så sätt köpa sig större räckvidd. Dock är det fortfarande viktigt att skapa bra kommunikation, eftersom mottagarna ändå inte kommer att engagera sig och heller inte kommer vilja se mer från avsändaren om de inte tyckte att det sponsrade materialet var relevant.

För att lyckas bra är följande faktorer viktiga:

Bra att tänka på

Vill man arbeta med kommunikation via sociala medier kan det vara bra att tänka på några saker:

Nå ut via webb