Det finns ett par bra undersökningar som är bra att känna till om man vill skaffa sig en bild av hur svenskarnas internetvanor ser ut idag. Vi rekommenderar framförallt att ta en titt på undersökningen Svenskarna och internet (SOI). Den kommer ut varje år och ligger dessutom tillgänglig på nätet så att vem som helst kan läsa den. En annan undersökning som görs regelbundet är Mediebarometern.

Svenskarna och internet 2017

Här kan du ta del av undersökningen. Observera att det kommer en ny undersökning hösten 2018, så håll utkik!

Svenskarna och internet 2017


Mediebarometern 2017

Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste punkterna i Mediebarometern. För att ta del av hela undersökningen behöver man betala en kostnad.

Några resultat från Mediebarometern 2017

Några trender


Tydliga trender som gick att utläsa ur SOI17 är att att besöken på sociala nätverksplatser fortsätter att öka. Fyra av fem svenskar använder sociala nätverk, varav mer än hälften gör det dagligen. Bland de sociala medierna är det fortfarande Facebook som behåller sin plats som det absolut största i Sverige.

Idag har så gott som alla i Sverige tillgång till internet i sitt hem. En trend som pågått sedan flera år är att fler och fler använder internet via mobilen och det är idag det vanligaste sättet att använda internet.

Som tidigare är det fler yngre än äldre som använder internet. Men det är ändå så att majoriteten av dem som är över 76 också använder internet.

Det är fortfarande absolut vanligast att använda e-post, något som 97 % av alla internetanvändare gör, varav 69 % av dem dagligen. Näst vanligast är det att chatta. Det gör 83 % av internetanvändarna.

Vi kan också se att det idag är oerhört vanligt att beställa och köpa saker via internet.

Statistik


Vi har plockat ut några grafer ur undersökningen. De ger en bra bild av hur användandet av internet och vissa tjänster ser ut idag. Klicka på dem för att se dem större.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/165647c2-22cf-4f4f-a57b-00b8e77ad06e/SOI17_Anvanderinternet.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/98717568-c27a-4570-a38a-0db3ee66caaa/SOI17_Besokasocialanatverksplatser.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/262cd262-a024-49df-a703-26c0d9c4cee2/SOI17_Socialaplattformar.png

Användning av sociala medier