https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9d16d2e2-3697-401e-a1ef-3f407cb095b1/______(1).pdf

Тема 2_ Адміністративне право як галузь публічного права_ПР.pdf

  1. Адміністративне право як складова публічного права: загальна характеристика.