ქვემოთ ჩამოთვლილი კითხვები დაგეხმარებათ ინფორმაციის შეგროვებაში ისე, რომ გამოკითხულებმა თავი უხერხულად არ იგრძნონ. თუ პერსონალური ბრენდი გაქვთ, შეცვალეთ კითხვები და მოარგეთ თქვენი პიროვნული თვისებების გაგებას:

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი