Har du problemer med registrering eller verifisering? Sjekk

Vanlige spørsmål

 1. Gå inn på abakus.no og trykk på "Jeg er ny"

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1a6c08f1-58f3-4b67-8fbe-f8f15e214191/front_page.png

 2. Skriv inn din private e-post og trykk på "Registrer deg"

  <aside> ⚠️ Det anbefales ikke å bruke NTNU e-post til din bruker ettersom du mister tilgang til denne etter endt studie! Bruk heller en privat e-post.

  </aside>

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/145aa1a1-7974-45f5-9cbe-41bc380982a5/Screenshot_from_2020-08-10_01-06-23.png

 3. Sjekk e-posten din og trykk på "Fullfør registrering"

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f504c13a-2718-47a2-95d3-92f1e2243831/Screenshot_from_2020-08-10_00-25-37.png

 4. Fyll inn brukerinformasjon og trykk på "Registrer bruker".

  <aside> 📢 Allergier brukes for arrangementer der det blir servert mat.

  </aside>

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f94d6cc8-b041-414a-be65-afbacc64c985/Screenshot_from_2020-08-10_00-17-21.png

 5. Du har nå registrert en bruker på abakus.no!

  <aside> 📢 For å kunne melde deg på arrangementer må du verifisere student eposten din!

  </aside>

  Trykk på "verifiser studentepost".

  Du kan også finne verifisering siden på dine bruker innstillinger oppe til høyre!

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9df3eaff-5332-4b38-97d9-57a505b51480/Screenshot_from_2020-08-10_00-18-12.png

  Skriv deretter inn ditt NTNU brukernavn

  (NB: Ikke hele eposten, bare det som står før @).

  Huk av for din linje og at du vil bli medlem i Abakus.

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4fe30293-e1a4-45e5-8a3c-dc5065f43015/Screenshot_from_2020-08-10_01-02-05.png

 6. Gå inn på din student-epost og trykk på knappen.

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/bf794109-f85d-4b7c-9f35-23acdcb12efc/Screenshot_from_2020-08-10_00-31-51.png

  Du er nå verifisert!

 7. Sjekk at det fungerte!

Gå til din profil. Hvis du ble riktig verifisert vil du bli satt i 1.klasse og bli medlem av ABAKUS gruppen.

![Screenshot 2021-08-15 at 13.55.17.png](<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/92723bda-b5ed-4c85-b10a-155f2f2f6e02/Screenshot_2021-08-15_at_13.55.17.png>)

*Under ser vi en bruker som ikke har registrert seg riktig. Han har ingen klassetrinn eller gruppe. Det gjør at han ikke kan melde seg på noen arrangementer.*

![Untitled](<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e5f307e5-b15a-4173-a416-7707fe01dc32/Untitled.png>)