Sociala medier kräver mycket tid och arbete och inom många verksamheter är det fler än en person som jobbar med detta. Oavsett om man är själv eller om man är ett stort team behöver man en del processer och rutiner för att kunna skapa ett bra arbete.

Mycket av arbetssätten liknar dem vi gick igenom i avsnittet om att sköta en webbplats, men det finns några detaljer som blir viktigare när man arbetar med sociala medier, bland annat hur man fördelar de olika kanalerna, att man har en regelbunden utvärdering samt att man troligen behöver någon typ av publiceringsplan.

Uppdelning av arbetet


När man är flera som jobbar med sociala medier är det ofta lockande att dela upp arbetet så att var och en har sitt eget ansvar, kan jobba på själv och stå för sitt eget arbete.

En vanlig uppdelning är exempelvis att någon sköter Facebook, någon Instagram och någon annan Twitter. Det kan också vara så att man bestämmer att en person postar inlägg inom ett visst område inom verksamheten och någon annan inom ett annat område.

Oftast gör detta att allt rullar på men det blir också svårare att utveckla processen tillsammans, att hålla kanalen levande på ett bra sätt och att styra kommunikationen som helhet. Därför tycker många att det är bättre att jobba ihop i högre utsträckning.

Ibland väljer man att ha en eller flera kommunikatörer centralt som publicerar nytt innehåll, samtidigt som de kan hålla koll på stavning, grammatik och tonalitet innan innehållet går ut. Tyvärr kan det också göra att det blir svårare att ha en god framförhållning och kommunikationen kan också bli splittrad.

Vårt generella råd är att man försöker jobba som ett helt team och skapar processer där alla som är involverade samarbetar och skapar resultatet tillsammans. Det kan vara svårt att få till, och verksamhetens upplägg kan göra det svårt, men det går i alla fall att försöka.

Processer och rutiner


Vårt råd är att hela teamet ska engageras i hela arbetet och tillsammans jobba mot de gemensamma målen. Teamet ska också helst vara så självgående som möjligt, så att de själva kan utvärdera och förbättra sitt eget arbete, och bara behöver rapportera de större nyckeltalen. Då kan verksamheten som helhet bedöma nyttan och tillföra eller minska resurserna för arbetet.

Agila metoder erbjuder färdiga processer för detta. När det gäller kommunikationsarbete är dessa metoder inte lika beprövade som inom exempelvis systemutveckling och andra mer tekniska områden, men värda att prova eftersom de kan ge bra resultat. Framförallt kan alla bli mer insatta i hela arbetet, ta större eget ansvar och löpande bli bättre på kommunikationen i det digitala landskapet som kan vara nog så komplicerat.

Agila metoder handlar också mycket om att anpassa sig snabbt efter förändringar (agilt = lättrörligt). Det gör att man snabbare kan ställa om när medielandskapet ändras och inte behöver hålla fast i kanaler m.m. som inte fungerar så bra, bara för att det är någon som jobbar med enbart det.

Informationen om agila metoder nedan är i stort sett samma som vi pratat om tidigare i utbildningen, så här behövs ingen repetition.

Utvärderingsprocessen


Något som är otroligt viktigt i allt arbete – och framförallt kring kommunikation i sociala medier – är en bra process för utvärdering och förbättring. Det är extra viktigt inom just digital kommunikation, eftersom det egentligen inte finns något rätt eller fel, utan allt beror på vad man ska åstadkomma, vem man riktar sig till och vilka kanaler man använder.