Den stora trenden de senaste åren har varit att kommunicera med film. Det finns många fördelar med film och det är inte konstigt att man lockas av detta, nu när tekniken har blivit både enklare och billigare.

På ett sätt kan man se film som en motpol till ljud. När vi visar en film för någon kräver vi uppmärksamhet från nästan alla sinnen samtidigt. Som mottagare behöver du lyssna, titta och oftast idag även hålla i din mobiltelefon. Vi låser mottagaren helt med vår kommunikation, vilket gör att vi får mer fokus. Men det finns också en större risk att mottagarna väljer bort kommunikationen.

Hur lång ska en film vara?


Det man kan säga om film rent generellt är att mottagarna oftast tittar ca 3 sekunder och sen avgör om de vill titta vidare. Därför är det viktigt att vara intressant redan från början och locka mottagarna att fortsätta titta. Man kan ha som tumregel: 3 sekunder, 30 sekunder, 3 minuter. På de första 3 sekunderna ska tittarna fångas in att se 30 sekunder och under de 30 sekunderna ska de vara övertygade att de vill se hela filmen som gärna får vara maximalt 3 minuter, iallafall om den ska ut i sociala medier. Ofta räcker det med ännu kortare filmer.

Det finns såklart också lägen där filmer kan och behöver vara mer än 3 minuter. Men filmer över 10 minuter fungerar oftast dåligt i alla lägen om det inte exempelvis är filmat på en föreläsning, seminarium eller liknande och mottagarna vill se allt.

I sociala medier idag får vi också statistik på hur långt in i filmen mottagarna tittar. Det är oftast en stor majoritet som avviker redan efter 15-30 sekunder, så regeln om att vara intressant direkt och sälja in resten av filmen är ytterst sann.

Redigera film


Att redigera film har blivit mycket enklare de senaste åren. Från att ha krävt dyr programvara med mycket krångel är det idag faktiskt något man lär sig snabbt och kan jobba med utan speciellt mycket förkunskap.

Video kan produceras på många olika sätt, men vi brukar tänka att det finns följande fyra grunder att utgå från för att göra det enklare.

Tips: Facebook har en funktion som låter dig skapa en film av befintliga bilder som du laddar upp. Det blir en film som egentligen alltså är ett bildspel.

Självklart finns det många fler metoder men de här fyra hjälper långt när man behöver ta fram idéer på vad man kan göra med video inom en organisations kommunikation.