Att kommunicera med ljud är absolut inget nytt. Radion är en av de äldsta kommunikationskanalerna. Ljud lämpar sig även väldigt bra i dagens mer avancerade digitala kommunikation.

Ljud i mobiler


Det finns vissa väsentliga skillnader mellan ljud, film och text. Text kräver att mottagaren tittar på skärmen och när det gäller det mobila beteendet är det inte alltid optimalt, eftersom de kanske sitter på bussen och inte hinner läsa färdigt, stiger av bussen och sen glömmer att komma tillbaka till texten.

Ett smart sätt att få kommunikationen konsumerad är då att erbjuda innehåll i form av ljud. Detta kan antingen vara rent ljud eller en film med ljud. Nackdelen med film är att den ofta pausas om man “låser” mobilen, vilket är vanligt om man ska lägga den i fickan och promenera. dessutom kräver ju film att man även tittar på skärmen.

Eftersom det är krångligare att skapa film än ljud, är oftast ljud ett bra alternativ. Att ihop med information eller artiklar helt enkelt även erbjuda artikeln eller informationen inläst som ljud, så att mottagaren kan lyssna igenom den istället kan vara ett sätt att få fler att ta till sig innehållet. Detta är framförallt bra när det handlar om längre texter, som man kanske inte hinner igenom på 2-3 minuter.

Största hindret för detta är förstås ekonomin. Om man ska uppdatera informationen behöver man ju spela om hela ljudklippet. Detta kan man lösa genom att exempelvis spela in varje del av texten i egna klipp som man sedan klipper ihop. Då behöver man inte spela in allt igen om det bara en liten del som blivit inaktuell och behöver ändras.

Hur vi konsumerar ljud


En stor fördel med ljud är att mottagarna inte behöver använda ögonen för att konsumera det och att det därför är enklare att ta till sig kommunikationen när man promenerar, diskar eller gör något annat där ögonen – och kanske även händerna – är upptagna.

Det svåra är snarare att få till ett bra innehåll. När vi inte har det visuella till hjälp blir det viktigare med bra röster, tonläge och tempo för att engagera och hålla kvar lyssnaren.

Det är också viktigt att fundera över längden och hur mottagarna konsumerar ljudet. Talar vi om podcast kan 30 minuter ofta vara en bra längd, men det finns också de som lyckas bra med längre eller kortare avsnitt. Allt beror på målgruppen och innehållet, dvs hur länge man kan hålla det intressant och hur motiverade lyssnarna är.

Om man ska producera ljud inom ramen för den kommunikationen man redan gör, är det viktigt att fundera på hur detta kan komplettera befintlig kommunikation. Finns det delar som är mer fördjupande, som mottagaren kanske vill konsumera när hen inte sitter vid datorn eller telefonen? Kan det finnas information man gärna tar till sig under en promenad, en cykeltur till jobbet eller liknande?

Producera ljud


Att producera något med ljud är i sig inte så svårt. Rent tekniskt kan man få till en helt okej kvalité med en mobiltelefon, även om de flesta skaffar lite mer avancerad utrustning för att få högre ljud på inspelningen.

Utöver podcasts börjar det även komma en del sociala medier med bara ljud och det finns även tjänster för att lägga endast ljudklipp på en webbplats, och inte en hel podcast. Det finns också tekniskt stöd i HTML 5 för detta och om webbplatsen är byggd i detta kan det fungera att bara använda denna funktionalitet eller någon annan funktionalitet i det CMS som används. Dessutom är det en del som skapar filmer som består av framförallt ljud och kompletterar detta med en eller ett fåtal bilder i ett bildspel.

Ett spännande socialt medium inom ljud är Anchor (https://anchor.fm) som är en tjänst där man spelar in ett kort ljudklipp som andra kan svara på med egna korta ljudklipp. Detta spelas sedan upp i ett flöde.