Att komplettera den naturliga (organiska) räckvidden med köpt räckvidd är oftast en bra – och ibland helt nödvändig – taktik. Det ger mer nytta för den tid man lägger ner på kommunikationen och det öppnar nya möjligheter i flera kanaler. I det här kapitlet fördjupar vi det området.

Vad kostar räckvidd?


Kostnaden för att nå ut är olika i olika medier. Priset kan skilja sig mycket men spannet 3-10 öre per visning är vanligt. Det behöver alltså inte kosta särskilt mycket att synas en gång för en person.

När man köper räckvidd kan man nästan alltid rikta in den på demografi, geografi, intressen, yrken osv, vilket gör att dem man når oftast kan vara helt rätt målgrupp, vilket gör kostnaden ännu mer rimlig.

Jämför vi exempelvis med att synas i en tidning kan det kosta 10-20 tusen kronor för att få med en liten annons mitt i en tidning med en upplaga på kanske 20-30 tusen läsare. Man har alltså en kostnad på omkring 50 öre per läsare och dessutom vet man inte om de ser annonsen över huvud taget. På exempelvis Facebook kan man synas kanske 10 gånger för varje person, de kommer troligen läsa det minst en av gångerna och dessutom behöver man bara rikta sig till dem som ingår i den tänkta målgruppen.

Oftast betalar man inte för räckvidden

Det vanliga är dock att man inte köper synligheten direkt, utan snarare att man betalar för mer specifika resultat – exempelvis för att få personer att klicka på en länk eller för att få dem att fylla i ett formulär. Efteråt brukar man kunna få en redovisning över vad varje sådan målsättning kostat. Man kommer dessutom – oavsett vad man betalar för – få en redovisning över vilken kostnad man haft per visning (eller snarare per tusen visningar, vilket betecknas CPM, "cost per mille” där mille betyder tusen).

Anledningen till att man inte bara köper räckvidd är för att man oftast vill nå ett mer specifikt resultat och då ber man helt enkelt annonsverktyget att optimera för det. Och så sätter man kanske ett tak på max 10 kr per länkklick för att det är värdet vi ser i just den handlingen.

Köpa räckvidd i olika sociala medier


Alla sociala medier fungerar olika, men i grunden hämtar alla inspiration från Facebook som är den mest framgångsrika plattformen. Vårt tips är därför att bli väl bekant med och förstå annonsering på Facebook eftersom man då enkelt kan ta de kunskaperna över till annonsköp på exempelvis LinkedIn eller Twitter.

Nedan följer en kort genomgång av hur annonsering fungerar i de olika stora sociala närverken. Titta gärna in på länkarna också och bilda dig en uppfattning.

Vanliga strategier kring köpt räckvidd


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/cc8fa06e-783a-408d-8030-6a6c47dfb8fd/Kursbild_Dator_kille_skymning.png

Det finns många olika sätt att använda köpt räckvidd på. Några av de vanligaste som används går vi igenom kort nedan.

Skaffa fler följare