Vedoucí oddílů a činovníci mají pro svůj oddíl nebo svoji funkci tzv. alias, tzn., že používají obě adresy s jedním účtem a tedy jednou e-mailovou schránkou.

Zprávy pro oddíly chodí vedoucímu oddílu:

Zprávy pro činovníky chodí na osobní adresu daného činovníka: