Animace a GIFy ve vizualizacích

Kristi Zákopčanová

20210909_235113.gif

Kristi představila GIFy jako silný nástroj v komunikaci vizualizovaných dat. Zmínila několik (ne)výhod: GIF se stále opakuje, do nekonečna; jeho sdílení je easy; je rychle dostupný, upoutá pozornost a nenabízí žádnou interakci.

Má to ale několik náležitostí, např. je vhodné ho použít tam, kde je hlavní zpráva jasná a jednoduchá na pochopení, jinak může vést k frustraci. Také je třeba do designu GIFu promítnout např. fakt, že během scrollování na webu může uživatel ke GIFu dorazit v jakékoliv jeho fázi. Kristi dále mluvila o různých designových faktorech GIF-vizošek, např. o jejich klasifikaci podle typu animace dat: spojitý časový vývoj, diskrétní faceting, set-up, narration atp. Nesmyslné GIF jsou ty, které data animují pouze pomocí pseudocool efektů, jako je třeba vyjíždění sloupců atp.

Součástí prezentace bylo i krátké how-to a přehled cest, jak datové GIFy vytvářet (viz prezentace níže). Z diskuze pak vyvstalo několik dalších doporučení: v GIFu musí být například jasné, kde je začátek a kde konec, nebo že musí být krátký, nejlépe max. 15 vteřin.

<aside> ☝🏽 PREZENTACE

</aside>

Modely a komunikace nejistoty

Matěj Grabovský

20210909_235445.gif

Matěj mluvil o modelech, zjednodušených popisech částí reality, a prezentoval svůj pohled na statistické modely. Statistika je v jednom z přístupů chápána jako studium nejistoty a všechny modely jsou špatně, otázka je, jak (a zda vůbec) tyto nejistoty komunikovat třeba v médiích nebo ve vizualizaci. Matěj představil některé metody vizualizace nejistoty ze zahraničních médií především ekonomického zaměření, kterým se daří nejistotu z dat překlápět i do jejich vizuální reprezentace.

V diskuzi padla například otázka, jak jsou lidé připravení chápat zobrazení nejistoty, navíc ve světě, kde jsou data často postulována jako přesná reprezentace reality. V debatě zaznělo, že v médiích typu Economist je na to publikum zřejmě připraveno, v běžném českém médiu na to nejsou připraveni ani šéfredaktoři, natož čtenáři. Existuje tedy propast mezi tvůrci modelů a komunikátory?

<aside> ☝🏽 PREZENTACE

</aside>

Interní data úřadů a jejich zveřejňování

Etické a technické otázky

Honza Cibulka

20210909_235735.gif

Honza mluvil o etických kontextech zveřejňování dat, která ještě nemusí být vždy plně veřejná a např. unikla z veřejných institucí - případně vznikla rozsáhlou analýzou dat a ukazují vzory, které mají potenciál zažehnout zásadní společenské změny (např. aplikace jaktrestame.cz, která vznikla analýzou jednotlivých trestních listů a teoreticky se dá až na jednotlivé soudce spočítat, jak kdo soudí). Do kdy a kdo nese zodpovědnost? V diskuzi se objevilo i téma datového nihilismu.