Bildanalys kan spänna från väldigt enkla analyser till mycket avancerade analyser av konst. När det gäller bildanalys inom den här utbildningen handlar det om att kunna titta ordentligt på en bild och fundera på hur den kan upplevas av andra. Utifrån det avgör man om den är lämplig för kommunikationen man ska ta fram.

Det finns böcker och uppsatser om bildanalys men typiskt sett är de på en allt för omfattande nivå, för vad som är nödvändigt inom just digital kommunikation. Nedan finns länk till en beskrivning av bildanalys som ligger på en rimlig nivå, läs den.

Bildanalys

Här finns en enkel guide för att göra en enkel bildanalys.

Här finns en enkel guide för att göra en enkel bildanalys.

Inom bildanalysen finns det flera olika delar som du sett i artikeln ovan. Vi brukar använda denna förenklade form av analys:

Här följer en film med exempel på bildanalys utifrån frågor och funderingar från studerande.

OBS! Det har smugit sig in ett litet fel i filmen och ca 3 min in säger Tobias konnotation fast är kvar i det som mest är denotation. se denna del fram till ca 4.10 som ett mellanläge mellan denotation och konnotation.

https://youtu.be/wY-tzzvnGCM

Färgpsykologi


Färgpsykologi eller -symbolik är egentligen ingen exakt vetenskap, utan handlar snarare om de gemensamma reaktioner som de flesta människor får av olika färger. Det finns en rent biologisk aspekt som man till viss del har kunnat bevisa. Exempelvis blir vi stressade av rött och lugna av blått. Det finns dock inte sådana bevis för alla färger och det är inte heller så att alla människor reagerar likadant. Dessutom är färger till stor del kulturellt betingade, något man bör tänka på när man kommunicerar med andra marknader, där färgerna kan ha andra kulturella betydelser.

Några bra länkar att läsa och lyssna igenom kring detta:

Webbdesign och färgpsykologi

En summering av färgers betydelse

Avsnitt 12 - Färglära och färgpsykologi

Ett podcast-avsnitt som inte är 100% relaterat men som ändå ger bra input.

Genusperspektiv och jämställdhet