Trollning – en särskild typ av "dialog"


De senaste åren har det talats mycket om nättroll och hur de kan ta över dialoger i sociala medier och på så sätt tröttar ut redaktörer och privatpersoner.

Urspungligen kommer ordet från engelskans trolling, dvs dragrodd, som är en fisketerm för att låta agnade krokar släpa efter en båt för att fånga fisk. Att trolla betyder alltså att slänga ut provocerande beten som andra ska hugga på.

Vår erfarenhet är att det inte alltid är så helt enkelt att avgöra om en fråga är ärligt ställd, eller om det är ett "troll" med andra avsikter som ligger bakom. Ofta behöver man samtala en stund för att inse att personen försöker driva samtalet åt ett särskilt håll.

Läs nedanstående wikipediaartikel om vad ett nättroll egentligen är. Titta också gärna på digitala strategen Jesper Åströms föreläsning om nättroll, vad som driver dem och vad de använder för metoder för att ta över samtal i digitala kanaler. (Föreläsningen hölls på Internetdagarna 2016)

Internettroll - Wikipedia

Jesper Åström - Baksidan av den digitala vardagen - IND16

Att bemöta hat och hot


I vissa fall blir människor hatiska eller hotfulla i digitala kanaler. Detta drabbar tyvärr ofta offentliga personer som politiker och journalister, men kan också i undantagsfall drabba organisationer och företag. Anledningarna kan vara många. Kanske har verksamheten blivit omnämnd i medierna på ett negativt sätt. Kanske lider den hatiska personen av psykisk ohälsa eller så finns en mycket negativ upplevelse av organisationen/företaget i botten. Oavsett vad, så är det viktigt att ta tag i situationen.