Lägg energi på bilderna!


Uttrycket "en bild säger mer än tusen ord" är fortfarande väldigt sant. Bilden är ofta det första mottagarna uppfattar, innan de läser texten. Detta gäller särskilt inlägg i sociala medier, där forum som exempelvis Instagram verkligen har bilden ligger i fokus. På Instagram kommer vissa av dina mottagare kanske inte ens läsa din text. Men även på Facebook och flera andra kanaler är bilden väldigt viktig.

Läs den här korta artikeln som tar upp en hel del viktiga aspekter kring att jobba med bilder för digitala kanaler:

How to use images on your website and what to avoid

Ta egna bilder


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d67d9a3e-dd17-40e5-99b9-efed17362261/Kamera.jpg

Det snabbaste kan ibland vara att själv ta de bilder man behöver. Idag krävs sällan bättre kvalitet än vad som kan åstadkommas med en vanlig mobiltelefon.

Här ligger vi på olika nivå rent kunskapsmässigt och kreativt och det finns mycket att lära sig om hur man skapar en bra bild, mer än vad som ryms i den här kursen. Men vill man, så kan man gärna gå någon fotokurs. Ett tips är att kika på Moderskeppets grundkurser, där det finns flera som är gratis.

Om du publicerar bilder på personer så behöver du komma ihåg att eventuellt behöver ha ett medgivande från de personer som finns med på bilden, ifall du kommer publicera bilden i din organisations kanaler. Läs gärna nedanstående material om GDPR.


GDPR

GDPR antogs i maj 2018 och är en lag som reglerar hur personuppgifter används och sprids. Som personuppgifter räknas också bilder, vilket gör att det kan vara bra att ha koll på GDPR ifall man ska publicera bilder. Här kan du fördjupa dig i detta ämne om du är nyfiken.

Om att följa GDPR vid publicering av bilder

Publicera bilder, filmer och ljud på internet - Datainspektionen

Läs mer om GDPR

Dataskyddsförordningen - Wikipedia

Bildbanker


Det finns idag massor av bilder och grafik att tillgå både gratis och mot betalning.

Det är vanligt att verksamheter redan har en prenumeration på någon bildbank som man kan plocka bilder från. Större organisationer kan även ibland ha egna bildbanker med gemensamt material. Vilka de olika kommersiella alternativen är går vi inte in på, men man kan enkelt hitta dem genom att söka på stockphoto eller bildbank.

En bra lista med bildbanker som är gratis finns i den här artikeln >>

Ett annat bra tips är att det på Flickr.com går att söka på bilder som är licensierade med Creative Commons. Ett annat tips är **unsplash.com,** där det går att hitta många bra bilder. De har följande licens på alla sina bilder:

All photos published on Unsplash are licensed under [Creative Commons Zero](<http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Fpublicdomain%2Fzero%2F1.0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd_7rMS1XUHNXTIUpgSAWCdA2Gpg>) which means you can copy, modify, distribute and use the photos for free, including commercial purposes, without asking permission from or providing attribution to the photographer or Unsplash.