Det finns förstås oändligt många olika sätt att organisera arbetet med en webbplats. Allt beror på verksamheten, storleken och budgeten. Är det en större verksamhet brukar det vara många som bidrar med information och kommunikation. Är man ett mindre företag kan det vara endast en person.

Vi vill inte påstå att det finns ett enda framgångsrecept, när det gäller hur man bäst sköter sin webb, utan givetvis måste man alltid göra avvägningar när det gäller ens egen verksamhet. Men vi kommer ändå i att ge dig en hel del bra tips på hur du bäst sköter arbetet, som vi tror att du kommer ha nytta av.

Att bygga en webbplats som håller


När man skapar en ny webbplats blir reaktionerna ofta väldigt positiva, både internt och externt. Det är en stor förändring och man känner att det är något nytt och fräscht som skapar möjligheter. Allt eftersom kommer sedan nytt material publiceras på sidan, nya krav ställas och efterfrågan på nya funktioner tillkomma. Med tiden blir sidan rörigare och känns kanske inte lika fräsch. Och i det läget brukar man börja få klagomål på sidan både internt och externt. Och så börjar man om och behöver kanske upphandla en ny webbplats igen ... känns det igen?

Att skapa stora webbprojekt vart tredje till femte år är både jobbigt och dyrt och ibland faktiskt helt onödigt. Vårt råd är att istället kontinuerligt försöka utveckla sin webbplats och löpande utvärdera och förbättra den, så att den både känns aktuell, passar för verksamheten just nu och är tekniskt fräsch.

Det man bör göra är att hela tiden utvärdera och se till att notera saker som inte fungerar så bra. Då blir det också enklare att få med hela verksamhetens behov, istället för att man stannar upp efter flera år och försöker minnas allt man tänkt på och då försöker få med det i en kravställning. Dessutom ändras verksamheter hela tiden – och även omvärlden och dess krav – så att göra mindre justeringar ofta är nog det enda sättet att möta den värld vi lever i idag.

Självklart kan det vara så att tekniken man har byggt webbplatsen på från början är dålig eller att det finns andra skäl att göra om en hel webb. Och ibland har man en budget som bara läggs för en kraftsamling de år man har tänkt sig att göra en ny webb, medan den övriga år ligger på sparlåga. Men då kan det vara bra att se över är budgeten så att det finns tillräckligt med pengar i budgeten alla år för att förändra webbplatsen, inte bara i innehållet, utan även i strukturen och tekniken.

Informationsarkitektur – att utgå från användarna

Vi har redan talat om hur man bör skriva sina texter för att de ska fungera bra för användarna. Ett annan viktig sak, och där många gör fel, är att tänka på att utgå från mottagarna även när det gäller webbplatsens struktur. Ofta gör man misstaget att utgå från det man själv inom verksamheten ser som viktigast. Men kanske detta inte alls motsvarar vad besökarna letar efter, eller vilka sökvägar de spontant tar. Webbplatsens struktur brukar kallas informationsarkitektur (IA). En IA är en struktur för var information sorteras in och som har som mål att göra det så enkelt som möjligt för besökaren att hitta informationen.

Oftast tar man fram en helt okej IA när webbplatsen görs. Men sen glömmer man att hålla den à jour i det löpande arbetet. Därför vill vi rekommendera att man stannar upp och ser över webbplatsens IA löpande. Den här kursen täcker inte in dessa delar, så vi nöjer oss med att bara nämna detta. Dock ska du läsa nedanstående tips från Webbriktlinjer, kring hur man bör tänka för att en webb ska fungera bra för användarna. Bland annat nämns kortsortering, som är en bra metod för att skapa en god arkitektur på sidan, något du kan fördjupa dig i om du vill, genom att även läsa artikeln om detta.

Gör det lätt att hitta det viktigaste - Vägledning för webbutveckling

Card Sorting Beginner's Guide - Improving Your Information Architecture

Teknik som tillåter förändringar

Något som är viktigt när det gäller att underhålla en webbplats, är att man försöker jobba med tekniker som gör det enkelt att förändra löpande och som är så billiga som möjligt i drift. På så sätt kan man istället lägga pengar på vidareutvecklingen och inte bara på ren drift.

En bra början är att försöka välja tekniker som många har kunskap om och där det går att byta leverantör enklare. Dels gör det att man inte blir beroende av att ett visst företag ska ha tid och dels brukar det pressa ner priserna något, eftersom konkurrensen blir större.

En rekommendation är även att försöka använda open source. Det har flera fördelar, där den kanske största är att många utvecklar på samma teknik och ofta lanserar ny funktionalitet gratis. Om man exempelvis bygger en webbplats i Wordpress eller Drupal, som är baserade på öppen källkod, så finns det redan massor av moduler som man kan hämta gratis och som oftast täcker de behov man har.

Open source