Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap.

Föreläsning

1. Ospecifika antiviraler


Interferon

Viralt dsRNA → värdcell exocyterar IFN ⇒ närliggande celler går in i 'antiviralt tillstånd':

  1. mRNA-translation hämmas
  2. ökad nedbrytning av viralt RNA som upptäcks i cell

Ribavirin

effektiv mot huvudsakligen RNA virus, ssk hepatit C virus

mekanism

2. Specifika