თქვენი კომპანიის საინფორმაციო ბიულეტენს უნდა უგზავნიდეთ ყველას, ვისთანაც გსურთ, გქონდეთ რეგულარული ურთიერთობა. ეს ადამიანები შეიძლება იყვნენ:

პიარი მარტივად - ერიკ იავერბაუმი, რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი