სეგმენტაცია სტრატაპებისთვის

https://www.youtube.com/watch?v=iCn11mVh7IM&t=193s

იდეის ვალიდაცია

https://www.youtube.com/watch?v=ZKmW9NZeR6g&t=59s

ბიზნეს მოდელი

https://www.youtube.com/watch?v=kV29LIl7fZM&t=1s

ფიჩინგი ინვესტორების წინაშე

https://www.youtube.com/watch?v=XTtiadBTsdg&t=53s

მეწარმეობა და აზროვნების დიზაინი

https://www.youtube.com/watch?v=dP09vt9VOpI&t=79s

ფანდრაიზინგი და ფინანსებთან წვდომის გზები

https://www.youtube.com/watch?v=Z5WbnS9lV0Y

რა არის მეწარმეული აზროვნება